Naše společnost

Veolia Průmyslové služby ČR

 

Veolia Průmyslové služby ČR je součástí skupiny Veolia Energie v České republice, která patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v zemi.

Naše společnost představuje světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu, neboť zajišťuje dodávku a distribuci elektrické energie a výrobu tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro těžbu uhlí v dolech patřících největší těžební společnosti v České republice OKD. Dodávka a distribuce elektřiny je zajišťována i pro další konečné zákazníky připojené k lokální distribuční soustavě Veolie Průmyslové služby ČR.

 

Dceřinné společnosti

 

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. má dvě dceřiné společnosti, v nichž vlastní 100% podíl:

  • Veolia Komodity ČR, s.r.o. V současné době je jedním z největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Více informací na http://www.vekom.cz
  • Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. působí v Polsku, kde nakupuje a distribuuje elektrickou energii. Je vlastníkem trafostanice 110/6 kV Pogwizdów, která dodává elektrickou energii s napětím 110 kV do jednotky oddělené od českého elektroenergetického systému. Tuto jednotku využívají dva černouhelné doly patřící největší uhelné společnosti v České republice OKD. Více infromací na www.veoliapowerline.pl

 

 

 

Klíčové údaje za rok 2017

 

> Obrat: 1,0 mld. Kč

         > Počet zaměstnanců: 218 

> Prodej tepla: 530 TJ

> Prodej chladu: 90 TJ

         > Distribuce elektřiny: 604 GWh

> Prodej dusíku: 36 mil. Nm3

> Prodej stlačeného vzduchu: 703 mil. Nm3

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018


Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2018
Velikost - 2.07 MB

 

Výroční zpráva 2017


Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2017
Velikost - 1.57 MB

Výroční zpráva 2016


Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2016
Velikost - 3.51 MB

Výroční zpráva 2015


Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2015
Velikost - 4.15 MB

Výroční zpráva 2014


Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2014
Velikost - 2.27 MB

Výroční zpráva 2013


Výroční zpráva Dalkia Industry CZ 2013
Velikost - 3.61 MB

Výroční zpráva 2012


Výroční zpráva Dalkia Industry CZ 2012
Velikost - 854.37 KB

Výroční zpráva 2011


Výroční zpráva Dalkia Industry CZ 2011
Velikost - 1.17 MB

Výroční zpráva 2010


Výroční zpráva Dalkia Industry CZ 2010
Velikost - 1.19 MB