Naše společnost je držitelem certifikátů pro systémy:
- ekologického managementu dle ČSN EN ISO 14001
- bezpečnostního managementu dle ČSN ISO 45001
- energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001
Jsme rovněž držitelem Oprávnění TIČR k činnostem:
- montáže, revize, opravy a zkoušky elektrických zařízení
- montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
- revize a zkoušky tlakových zařízení, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení.
Dále jsme držitelem těchto Oprávnění Obvodního báňského úřadu:
- k montáži, opravám, zkouškám a plnění vyhrazených technických zařízení plynových
- k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení tlakových
- k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení tlakových-kotlů
- k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení zdvihacích
- k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení
- k projektování instalací vyhrazených elektrických zařízení
- k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

BOZP

Certifikát 14001 VPS

Certifikát ČSN ISO 37001 VPS.pdf

Certifikát 50001 VPS

Certifikát 45001 VPS

Oprávnění TIČR k činnostem na montáže, revize a zkoušky elektrických zařízení Veolia Průmyslové služby ČR