Profil zadavatele

Veřejné zakázky a dotační akce

Zákon platný od 1.10.2016

Informace a údaje o veřejných zakázkách jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na adrese:www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Volba profilu:

Identifikátor profilu: 521319
Společnost: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.; Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 27826554
Obecná adresa zadavatele:
Adresa profilu zadavatele:

Seznam neukončených veřejných zakázek

Pro daná kritéria filtru nebyly nalezeny žádné veřejné zakázky.

Seznam neukončených dotačních akcí

Jednoznačný identifikátor dotační akce Název dotační akce Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek
P21D00000116 SMART GRIDS – spolehlivost a optimalizace provozu DEE. BOR 22/0,4kV Heřmanice. 19.3.2021 13.4.2021 29.4.2021
P21D00000115 SMART GRIDS – spolehlivost a optimalizace provozu DEE. Kiosek Paskov 18.3.2021 16.4.2021 22.4.2021