Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci IV. výzvy programu „Smart Grids I“ (distribuční sítě) předložila společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. následující 3 žádosti:
 

Název projektů:

Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart Grids - II.  
Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart Grids - III.  
Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart Grids - IV.  

Popis projektů: 
Předmětem projektů je zvýšení automatizace, snížení rizika poruchovosti a odstávek, dálkové řízení rozvoden a odpojovačů z centrálního dispečinku a zlepšení kvality dodávek a regulace napětí v síti.
 
Úměrná míra podpory:
40 % 

Cíle projektů:
Cílem projektů je zvýšení spolehlivosti a automatizace lokální distribuční soustavy VPS, které přináší zlepšení kvality dodávek včetně zvýšení stupně dispečerského řízení a rozhodování v lokální distribuční soustavě.
 
Očekávané výsledky:
Snížení míry poruchovosti a doby přerušení dodávek. Dále realizací projektů dojde k navýšení počtu dálkově řízených rozvoden a odpojovačů z centrálního dispečinku, zlepšení kvality dodávek včetně výstavby automatických spínacích stanic.

 

V rámci III. výzvy programu „Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“ realizuje společnost Veolia Průmyslové služby ČR následující projekt:
 

Název projektu:

Pořízení elektromobilů do společnosti Veolia Průmyslové služby ČR

Popis projektu:
Ekologizace části vozového parku pořízením 2 elektromobilů.
 
Úměrná míra podpory:
24,75 %
 
Cíle projektu:
Projekt řeší problém znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.
 
Očekávané výsledky:
Snížení počtu automobilů se spalovacím motorem, zvýšení povědomí o reálné možnosti provozování elektromobilů u veřejnosti.