Veolia Energie v ČR je součástí nadnárodní skupiny Veolia, která v celosvětovém měřítku zaujímá vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů.
V České republice je skupina Veolia Energie považována za největšího nezávislého výrobce tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu. Zároveň představuje jednoho z největších poskytovatelů podpůrných služeb pro Českou přenosovou soustavu, čímž napomáhá k zajištění rovnováhy v oblasti výroby a spotřeby elektřiny v zemi.

ETB 925x300


Hlavní činnosti

> VÝROBA A DODÁVKY TEPLA, CHLADU, ELEKTŘINY, DUSÍKU A STLAČENÉHO VZDUCHU
> PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ TEPLA A CHLADU
> DODÁVKY PRŮMYSLOVÝCH UTILIT
> POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO BUDOVY

Hlavní skupiny zákazníků

> DOMÁCNOSTI
> OBCE A MĚSTA
> PRŮMYSL
> TERCIÁRNÍ SFÉRA

Naše motto „Resourcing the world“

Na výrobě tepla a elektřiny se podílí 1 745 kotlů, 17 parních turbín, 12 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. Díky kogenerační
a třígenerační výrobě
šetří Veolia Energie životní prostředí. Ekologickým a bezpečným způsobem buduje a provozuje energetickou infrastrukturu
a zařízení pro města a obce. Zvyšováním výkonu svých zařízení přispívá k omezování spotřeby energie, a tím k poklesu emisí CO2. Ekologizací svých provozů neustále snižuje emise TZL a oxidů síry a dusíku.

Klíčové údaje skupiny Veolia Energie v ČR za rok 2015

2 227 zaměstnanců
3 864 GWh prodané elektřiny
13 438 TJ prodaného tepla
388 611 GJ prodaného chladu
Instalovaný tepelný výkon: 3 236 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 404 MWe
Obrat konsolidačního celku Veolia Energie ČR podle konsolidované účetní závěrky: 11,5 mld. Kč

Společnosti skupiny Veolia Energie ČR

Veolia Energie ČR, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Olterm & TD Olomouc, a.s.
AmpluServis, a.s.
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Veolia Powerline Sp. z o.o.