Informace o zpracování osobních údajů - Dodavatelé a další osoby

Ochrana osobních údajů našich dodavatelů i dalších osob je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom Vás jako naše dodavatele (resp. zaměstnance našich dodavatelů), případně jiné smluvní partnery (např. z nájemních či pachtovních smluv, smluv o zřízení věcného břemene) či další osoby, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat (např. účastníci škodních událostí, stážisti, rodinní příslušníci našich zaměstnanců a jiné subjekty údajů, na které se nevztahují jiné Zásady zpracování osobních údajů naší společnosti), informovali o tom, jak společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., tyto osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává zejména v souvislosti s nákupem a dodávkami Vašich surovin, zboží nebo služeb, celkovou správou dodavatelských vztahů a dalšími činnostmi, pokud při nich dochází ke zpracování osobních údajů. Tyto zásady se nevztahují na naše odběratele či zákazníky, pro něž jsme připravili samostatné Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky.


Zásady zpracování - Dodavatelé
Velikost - 322.44 KB