Informace o zpracování osobních údajů - Formuláře pro uplatnění práv

Uplatnění práva na přenositelnost
Velikost - 61.71 KB

Uplatnění práva na omezení zpracování
Velikost - 62.04 KB

Uplatnění práva na výmaz
Velikost - 61.63 KB

Uplatnění práva na přístup
Velikost - 61.26 KB

Uplatnění práva vznést námitku
Velikost - 60.77 KB

Uplatnění práva na opravu
Velikost - 61.11 KB