Informace o zpracování osobních údajů - Osoby vstupující do objektů společnosti

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osobách jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., prostřednictvím provozu kamerového systému a dalších bezpečnostních opatření, a jak dále s těmito osobními údaji Společnost nakládá a chrání je.
 

Zásady zpracování - Osoby vstupující do objektu
Velikost - 408.87 KB