Odstávky

Ostrava - Radvanice - 13.3.2021, 14.3.2021

Lokalita: Ostrava - Radvanice - 13.3.2021, 14.3.2021
Datum a čas zahájení: 13.3.2021 07:00, 14.3.2021 07:00,  
Datum a čas ukončení: 13.3.2021 14:00, 14.3.2021 14:00,  
Číslo předávací stanice: 5206, 5209, 5214, 5222
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrních míst ČOM 5203 5206, 5209, 5214, 5222  v Ostravě - Radvanicích (bývalý areál Caterpillar). „Odůvodnění: Oprava distribučního zařízení na straně 22kV na rozvodně".
Bližší informace: Zákaznická linka 800 800 860
Přílohy:


VPS-2021-03-13-14-LDS-ODSTAVKA-OSTRAVA-RADVANICE
Velikost - 331.34 KB

Chlebovice - kogenerační jednotka Green Gas DPB

Lokalita:Chlebovice - kogenerační jednotka Green Gas DPB
Datum a čas zahájení: 19.3. - 21.3.2021, 26.3 - 28.3.2021, 2.4 - 4.42021, 9.4. - 11.4.2021, 16.4 - 18.4, 23.4 - 25.4.2021 od 20.00 hodin (pátek)
Datum a čas ukončení: 19.3. - 21.3.2021, 26.3 - 28.3.2021, 2.4 - 4.42021, 9.4. - 11.4.2021, 16.4 - 18.4, 23.4 - 25.4.2021 do 24.00 hodin (neděle)
Číslo předávací stanice: 2701 - Green Gas DPB, a.s. – KGJ Chlebovice
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrného místa ČOM  2701 - kogenerační jednotka Green Gas DPB, a.s. na lokalitě Chlebovice. „Odůvodnění: Rekonstrukce rozvodny 110kV Staříč, v případě nepředpokládané změny ve spotřebě bude dispečink VPS kontaktovat dispečink GG se žádostí na úpravu dodávaného výkonu.".
Bližší informace: Zákaznická linka 800 800 860
Přílohy:


VPS-2021-LDS- ODSTÁVKA-KGJ-CHLEBOVICE
Velikost - 327.36 KB

 Těrlicko - Albrechtice - 31.3.2021, 1.2. -2.4.2021 (MVE Těrlicko)

Lokalita: Těrlicko - Albrechtice - 31.3.2021, 1.2. - 2.4.2021 (MVE Těrlicko)
Datum a čas zahájení: 31.3.2021, 1.4.2021 - 08:00,  2.4.2021 - 8.00
Datum a čas ukončení: 31.3.2021, 1.4.2021 - 16:00,  2.4.2021 - 12.00
Číslo předávací stanice: Napětí VN - 8503 (MVE Těrlicko, Povodí Odry)
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. z napětí VN v Albrechticích u odběrného místa ČOM 8503 - čerpací stanice MVE Těrlicko, Povodí Odry, státní podnik. „Odůvodnění: údržba nadřazené distribučního zařízení ČEZ".
Bližší informace: Zákaznická linka 800 800 860
Přílohy:


VPS-2021-31-03-01-04-LDS-ODSTAVKA_Těrlicko-Albrechtice
Velikost - 199.52 KB

Ostrava, Slezská Ostrava (bývalý důl Zárubek) - 25.4.2021

Ostrava, Slezská Ostrava (bývalý důl Zárubek) - 25.4.2021
Datum a čas zahájení: 25.4.2021 od 07:00
Datum a čas ukončení: 25.4.2021 od 14:00
Číslo předávací stanice: 3904-3906, 3908-39011, 3915
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrných míst ČOM 3904-3906, 3908-39011, 3915 včetně na lokalitě Slezská Ostrava, bývalého dolu Zárubek. „Odůvodnění: Oprava rozvaděče VN 22 kV u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s".
Bližší informace:


VPS-2021-04-25-LDS- ODSTÁVKA-OSTRAVA-SLEZSKÁ-ZÁRUBEK
Velikost - 319.79 KB

Ostrava Vítkovice - 28.4.2021 (HLUBINA)

Ostrava Vítkovice - 28.4.2021 (HLUBINA)
Datum a čas zahájení: 28.04.2021 07:00
Datum a čas ukončení: 28.04.2021 14:00
Číslo předávací stanice: 3406, 3407, 3411, 3413,3419,3423, 3432, 3433, 3434, 3435, 3440, 3445, 3410, 3428, 3429, 3412, 3420, 3421, 3422, 3426, 3425, 3426, 3443 - NN napětí
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrních míst napájení z rozvodny HLUBINA 22/04 kV na lokalitě Hlubina. „Odůvodnění:  Preventivní práce  a údržba na rozvodně".
Bližší informace: Zákaznická linka 800 800 860
Přílohy:


VPS-2021-04-28-LDS- ODSTÁVKA-OSTRAVA-VÍTKOVCE-HLUBINA
Velikost - 347.81 KB

Chlebovice - 30.4. - 2.5.2021, 7.5. - 9.5.2021 (kogenerační jednotka Green Gas DPB)

Lokalita:Chlebovice - 30.4. - 2.5.2021, 7.5. - 9.5.2021 (kogenerační jednotka Green Gas DPB)
Datum a čas zahájení: 30.4. - 2.5.2021, 7.5. - 9.5.2021 20:00
Datum a čas ukončení: 30.4. - 2.5.2021, 7.5. - 9.5.2021 24:00
Číslo předávací stanice: 2701
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrného místa ČOM  2701 - kogenerační jednotka Green Gas DPB, a.s. na lokalitě Chlebovice. „Rekonstrukce rozvodny 110kV Staříč".
Bližší informace: Zákaznická linka 800 800 860
Přílohy:


VPS-2021-LDS- ODSTÁVKA-CHLEBOVICE-KGJ GG DPB
Velikost - 339.02 KB

Sviadnov - 1.6.2021 - 4.6.2021

Sviadnov - 1.6.2021 - 4.6.2021
Datum a čas zahájení: 1.6.2021 - 4.6.2021 08:00
Datum a čas ukončení: 1.6.2021 - 4.6.2021 13:00
Číslo předávací stanice: 2603, 2604
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrných míst ČOM 2603, 2604 z napětí NN z rozvodny v lokalitě Sviadnov. „Odůvodnění: Plánovaná lezecká kontrola vedení u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s".
Bližší informace:


VPS-2021-06-01-LDS- ODSTÁVKA-SVIADNOV
Velikost - 291.08 KB

Ostrava, Slezská Ostrava - 6.7.2021 (Pila Salma)

Ostrava, Slezská Ostrava - 6.7.2021 (Pila Salma)
Datum a čas zahájení: 6.7. 2021 07:00
Datum a čas ukončení: 6.7. 2021 14:00
Číslo předávací stanice: 4504
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrného místa na lokalitě Ostrava, Slezská Ostrava - Pila Salma. „Odůvodnění: Preventivní ůdržby rozvodny".
Bližší informace:


VPS-2021-06-07-LDS- ODSTÁVKA-OSTRAVA-SLEZSKÁ-SALMA
Velikost - 287.66 KB

Ostrava, Moravská Ostrava - 8.9.2021

Ostrava, Moravská Ostrava - 8.9.2021
Datum a čas zahájení: 8.9.2021 7:00
Datum a čas ukončení: 8.9.2021 14:00
Číslo předávací stanice: 3101, 3102, 3306 - 3308, 3331, 3332
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrných míst ČOM 3101, 3102, 3306 - 3308, 3331, 3332 včetně u odběrných míst napájené z rozvodny 0,4 kV Gregorova Dvůr na lokalitě Ostrava, Moravská Ostrava. „Odůvodnění: Preventivní údržba rozvodny na rozvodně u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s".
Bližší informace:


VPS-2021-09-08-LDS- ODSTÁVKA-OSTRAVA-MORAVSKÁ-PROKEŠOVO MÁM
Velikost - 300.34 KB

Petřvald - 12.8.2021 (ODRA-Pokrok)

Petřvald - 12.8.2021 (ODRA-Pokrok)
Datum a čas zahájení: 12.8.2021 07:00
Datum a čas ukončení: 12.8.2021 14:00
Číslo předávací stanice: 6800
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrného místa  ČOM 6800 - Diamo, s.p., oz. Odra na lokalitě Pokrok. „Odůvodnění: Lezecká kontrola vedení".
Bližší informace:


VPS-2021-08-12-LDS- ODSTÁVKA-PETŘVALD-DIAMO POKROK
Velikost - 269.36 KB

Ostrava - Michalkovice - 21.6.2021 (NPÚ Muzeum Jáma Michal)

Ostrava - Michalkovice - 21.6.2021 (NPÚ Muzeum Jáma Michal)
Datum a čas zahájení: 21.6.2021 07:00
Datum a čas ukončení: 21.6.2021 14:00
Číslo předávací stanice: 7301
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrných míst ČOM 7301 NPÚ Muzeum Jáma Michal u odběrného místa VN napájeného z vedení D321 a D322 na lokalitě Ostrava - Michalkovice. „Odůvodnění: Plánovaná údržba distribučního zařízení u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s".
Bližší informace:


VPS-2021-05-21-LDS- ODSTÁVKA-MICHALKOVICE-CINGR
Velikost - 290.57 KB

Horní Suchá, František - 18.5.2021 (Befra František)

Horní Suchá, František - 18.5.2021 (Befra František)
Datum a čas zahájení: 18.5.2021  07:00
Datum a čas ukončení: 18.5.2021  14:00
Číslo předávací stanice: 4202 do 4240
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrních míst ČOM 4202 do 4240 včetně z napětí NN na lokalitě František. „Odůvodnění: Preventiví údržba rozodny Veolia Průmyslové služby ČR, a.s..
Bližší informace: Zákaznická linka 800 800 860
Přílohy:


VPS-2021-05-18-LDS- ODSTÁVKA-Befra František
Velikost - 276.15 KB

Ostrava, Slezská Ostrava - 7.5.2021 (Bezruč) Změna termínu !

Ostrava, Slezská Ostrava - 7.5.2021 (Bezruč) Změna termínu !

Datum a čas zahájení: 7.5. 2021 07:00
Datum a čas ukončení: 7.5. 2021 14:00
Číslo předávací stanice: 3608 - 3611, 3632, 3616, 3618, 3619, 3621, 3622, 3644, 3645, 3623 - 3627, 3646, 3630, 3631, 3634. 3635, 3649, 3636,3939, 3650
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrnývch míst na pájení z rozvodny Bezruč 22/04 kV na lokalitě Ostrava, Slezská Ostrava. „Odůvodnění: Preventevnitvní údržba rozvodny".
Bližší informace:


VPS-2021-05-7-LDS- ODSTÁVKA-SLEZSKÁ OSTRAVA-BEZRUČ
Velikost - 406.09 KB

Ostrava - 11.5.-  14.5.2021 (výrobna kogenerační jednotka Green Gas DPB Muglinov)

Ostrava - 11.5.-  14.5.2021 (výrobna kogenerační jednotka Green Gas DPB Muglinov)
Datum a čas zahájení: 11.5. - 14.5.2021 08:00
Datum a čas ukončení: 11.5. - 14.5.2021 13:00
Číslo předávací stanice: 8601
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrného místa ČOM 8601  - výrobna kogenerační jednotka Green Gas DPB Muglinov v Ostravě. „Odůvodnění: Lezecká kontrola volného vedení LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ". 
Bližší informace:


VPS-2021-11.5.-14.5.-LDS-ODSTAVKA-OSTRAVA-MUGLINOV-KGJ GREN GAS DPB
Velikost - 286.58 KB

Petřvald - 20.7.2021 (Canis)

Petřvald - 20.7.2021 (Canis)
Datum a čas zahájení: 20.7.2021 07:00
Datum a čas ukončení: 20.7.2021 14:00
Číslo předávací stanice: 7506, 7507, 7504, 7505
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrného místa  ČOM 7506, 7507, 7504, 7505 - NN a VN napájené  z kioskové rozvodny CANIS na lokalitě Petřvald. „Odůvodnění: Preventevní údržba rozvodny LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s ".
Bližší informace:


VPS-2021-07-20-LDS- ODSTÁVKA-OSTRAVA-CANIS
Velikost - 293.2 KB

Těrlicko - Albrechtice - 14.9 - 17.9.2021 (MVE Těrlicko)

Lokalita: Těrlicko - Albrechtice - 14.9 - 17.9..2021 (MVE Těrlicko)
Datum a čas zahájení: 14.9 - 17.9.2021 08:00 
Datum a čas ukončení: 14.9 - 17.9.2021 13:00
Číslo předávací stanice: 8502, 8503, 8508
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrného místa ČOM 8502, 8503, 8508 napájené z rovodny 22/ 04 kV ČS Těrlicko v Albrechticích. „Lezecká kontrola volného vedení LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ".
Bližší informace: Zákaznická linka 800 800 860
Přílohy:


VPS-2021-14.9-17.9.-LDS-ODSTAVKA_Těrlicko-Albrechtice
Velikost - 318.68 KB

Ostrava - Vítkovice - 23.6.2021

Ostrava - Vítkovice - 23.6.2021 
Datum a čas zahájení: 23.6.2021 22:00
Datum a čas ukončení: 24.6.2021 5:00
Číslo předávací stanice: 3103 - 3118, 3120, 3121, 3101 
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrných míst ČOM 3103 - 3118, 3120, 3121, 3101 včetně u odběrných míst napájených z rozvodny Obcodního centra ul. Vítkovícká na lokalitě Ostrava - Vítkovice. „Odůvodnění: Plánovaná údržba a čištění rozvodny u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s".
Bližší informace:


VPS-2021-06-23-LDS- ODSTÁVKA-OSTRAVA-VÍTKOVICE
Velikost - 290.14 KB