Odstávky

Ostrava - Kunčičky (bývalý důl Alexandr ) - 17.11.2019

Ostrava - Kunčičky (bývalý důl Alexandr) - 17.11.2019
Datum a čas zahájení: 17.11.2019 od 07:00
Datum a čas ukončení: 17.11.2019 do 13:00
Číslo předávací stanice: 3504 do 3533
Plánované přerušení distribuce elektrické energie do sítě LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. u odběrných míst ČOM 3504 do 3533 včetně na lokalitě Ostrava - Kunčičky, bývalého dolu Alexandr. „Odůvodnění: Závada na měřícím transformátoru napětí 22 kV v rozvodně 22/6 kV u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s".
Bližší informace:


VPS-2019-17-11-LDS-ODSTAVKA-Alexandr-OSTRAVA
Velikost - 297.19 KB