> TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ POMOCÍ TERMOKAMERY FLIR T 640

> OPRAVY PORUCH NA KABELOVÝCH VEDENÍCH DO 22 KV

> VYHLEDÁVÁNÍ PORUCH NA KABELOVÝCH VEDENÍCH V NAPĚŤOVÉ HLADINĚ DO 22 KV POMOCÍ MĚŘÍCÍHO VOZU SEBA DYNATRONIC

> DIAGNOSTIKA KABELOVÝCH VEDENÍ V NAPĚŤOVÉ HLADINĚ DO 22 KV POMOCÍ MĚŘÍCÍHO VOZU SEBA DYNATRONIC

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Pro podrobnější informace volejte na telefon: 556 206 564, 728 546 738 (p. Jiří Guňka)
Hot-line v mimopracovní době: 728 568 028, 596 609 701

Měřicí vůz

Termovizní měření pomocí termokamery FLIR T 640
 • na všech napěťových hladinách za plného provozu zařízení;
 • vypracování protokolu o provedeném měření včetně vyhodnocení;
 • zhotovení reálné fotografie a termovizního snímku s vyznačením problematických míst.
Diagnostika kabelových vedení v napěťové hladině do 22 kV pomocí měřícího vozu SEBA DYNATRONIC
 • plášťová zkouška - pro odhalení mechanického poškození kabelů;
 • napěťová zkouška - před uvedením do provozu po opravách, nových instalacích, po montáži kabelových souborů, atd.;
 • měřením ztrátového činitele tg delta - zjištění stavu izolace kabelů a kabelových souborů;
 • měření částečných výbojů - zjištění stavu izolace kabelů a kabelových souborů;
 • identifikace fází ve vícežílových kabelech - rychlé a bezpečné stanovení fází.
 • Měření provádíme v souladu s platnými ČSN, PNE a doporučeními výrobců kabelových souborů. Na kabelových souborech Vám dle Vašeho požadavku provedeme výše uvedené činnosti, výstupem je protokol o provedeném měření.
Vyhledávání poruch na kabelových vedeních v napěťové hladině do 22 kV pomocí měřícího vozu SEBA DYNATRONIC
 • lokalizace místa poruchy;
 • vyhledání – lokalizace místa poruchy v terénu.
Opravy poruch na kabelových vedeních do 22 kV
 • montáž koncovek;
 • montáž kabelových spojek;
 • pokládka kabelů.

Výše uvedené činnosti jsme schopni poskytovat nepřetržitě po dobu 24 hodin vlastními pracovníky.