Podklady pro připojení zákazníka k lokální distribuční soustavě společnosti Veolia Průmyslové služby ČR

Žádost o připojení podnikatelského subjektu na napěťové hladině VN

Žádost o připojení podnikatelského subjektu na napěťové hladině NN

Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě

Žádost o připojení domácnosti na napěťové hladině NN

Žádost o ukončení připojení z lokální distribuční soustavy

Žádost o připojení podnikatelského subjektu na napěťové hladině NN pro topný spotřebič

Ceník služeb Veolia Průmyslové služby ČR

Ceník služeb VPS

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR

Připojovací podmínky pro NN na provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR

Připojovací podmínky pro VN na provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR

TIČR- oprávnění k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení u Veolia Průmyslové služby ČR

Havarijní plán provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR

Konzultační proces - projednání návrhu na implementaci Nařízení komise EU 2016/1388, 2016/1447 a seznámení s Nařízením komise EU 2016/631 uplatněného v PPLDS VPS ČR.

IMPLEMENTACE_NAŘÍZENÍ_KOMISE_2016_1447_VPSCR

IMPLEMENTACE_NAŘÍZENÍ_KOMISE_2016_1388_VPSCR

Volná kapacita lokální distribuční soustavy společnosti Veolia průmyslové služby ČR

Volná kapacita LDS Veolia Průmyslové služby ČR

Program odstávek lokální distribuční soustavy rozvoden společnosti Veolia Průmyslové služby ČR

Plán odstávek pro zákazníky připojených na VN a NN 2023

Dosahovaná úroveň kvality Distribuce elektřiny Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Základní informace o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb Veolia Průmyslové služby ČR

DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2015

DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2019

DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2020

DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2021

DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2022

Sdělení k rozvoji lokální distribuční soustavy u společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a. s.

Sdělení-rozvoj-LDS-VPS-2018

Sdělení-rozvoj-LDS-VPS-2019

Sdělení-rozvoj-LDS-VPS-2020

Sdělení-rozvoj-LDS-VPS-2021

Výroční zpráva u společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Výroční zpráva 2021 CZ.pdf

Výroční zpráva 2021 EN.pdf