Naše společnost

Veolia Průmyslové služby ČR Veolia Průmyslové služby ČR je součástí skupiny Veolia Energie v České republice, která patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v zemi. Naše společnost představuje světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu, neboť zajišťuje dodávku a distribuci elek…

Více informací

Organizační struktura

Management Statutární ředitel Ing. Kamil Vrbka Obchodní ředitel Ing. Martin Kolek Vedoucí útvaru ISŘ, Závodní Ing. Lumír Baum Správní rada Předseda správní rady  Ing. Kamil Vrbka Člen správní rady Ing. Pavel Luňáček Člen správní rady Jakub Tobola, MSc.…

Více informací

Oprávnění a certifikace

Naše společnost je držitelem certifikátů pro systémy: - ekologického managementu dle ČSN EN ISO 14001- bezpečnostního managementu dle ČSN ISO 45001 - energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001Jsme rovněž držitelem Oprávnění TIČR k činnostem: - montáže, revize, opravy a zkoušky elektrických zař…

Více informací

Skupina Veolia Energie v ČR

Veolia Energie v ČR je součástí nadnárodní skupiny Veolia, která v celosvětovém měřítku zaujímá vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. V České republice je skupina Veolia Energie považována za největšího nezávislého výrobce tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním ne…

Více informací

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom Vás informovali o tom, jak společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb. Zák…

Více informací

Projekty v rámci OP PIK

V rámci IV. výzvy programu „Smart Grids I“ (distribuční sítě) předložila společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. následující 3 žádosti: Název projektů: Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart Grids - II. Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart G…

Více informací