Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom Vás informovali o tom, jak společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb.

Zákazníci

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsme připravili, abychom Vás jako své zákazníky a/nebo odběratele našich služeb informovali o tom, jak společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb, kterými jsou zejména dodávky tepla a elektrické energie, jakož i související služby poskytované našim zákazníkům. 

vps_zasady_zpracovani_zakaznici.pdf

Dodavatelé a další osoby

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsem připravili, abychom Vás jako naše dodavatele (resp. zaměstnance našich dodavatelů), případně jiné smluvní partnery (např. z nájemních či pachtovních smluv, smluv o zřízení věcného břemene) či další osoby, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat (např. účastníci škodních událostí, stážisti, rodinní příslušníci našich zaměstnanců a jiné subjekty údajů, na které se nevztahují jiné Zásady zpracování osobních údajů naší společnosti), informovali o tom, jak společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., tyto osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává zejména v souvislosti s nákupem a dodávkami Vašich surovin, zboží nebo služeb, celkovou správou dodavatelských vztahů a dalšími činnostmi, pokud při nich dochází ke zpracování osobních údajů. 

vps_zasady_zpracovani_dodavatele.docx

Uchazeči o zaměstnání

Tyto Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání mají za cíl Vás informovat o tom, jak společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., v souvislosti s náborem nových zaměstnanců získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje a jak dále s Vašimi osobními údaji nakládá a chrání je. 

vps_zasady_zpracovani_uchazeci_o_zamestnani.docx

Osoby vstupující do objektů společnosti

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osobách jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., prostřednictvím provozu kamerového systému a dalších bezpečnostních opatření, a jak dále s těmito osobními údaji Společnost nakládá a chrání je.

vps_-zasady_zpracovani_osoby_vstupujici_do_objektu.pdf

Formuláře pro uplatnění práv