Společenská odpovědnost (CSR) je nedílnou součástí strategie skupiny Veolia a reprezentuje jednu z jejích základních hodnot. Veolia dlouhodobě rozvíjí pracovní postupy přispívající k udržitelnému rozvoji a aktivity napomáhající zlepšení stavu okolní společnosti. Usiluje zároveň o rovnováhu mezi environmentální, sociální a ekonomickou oblastí CSR.
Skupina Veolia v České republice předkládá každoročně Zprávu o společenské odpovědnosti, jejímž cílem je nabídnout ucelený přehled o CSR přístupu a aktivitách.

CSR zpráva 2020

CSR zpráva 2019

CSR zpráva 2016/2017

CSR zpráva 2015

Politika udržitelného rozvoje