Veolia Průmyslové služby ČR

Veolia Průmyslové služby ČR je součástí skupiny Veolia Energie v České republice, která patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v zemi.
Naše společnost představuje světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu, neboť zajišťuje dodávku a distribuci elektrické energie a výrobu tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro těžbu uhlí v dolech patřících největší těžební společnosti v České republice OKD. Dodávka a distribuce elektřiny je zajišťována i pro další konečné zákazníky připojené k lokální distribuční soustavě Veolie Průmyslové služby ČR.

Dceřiné společnosti

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. má jednu dceřinou společnost, v nichž vlastní 100% podíl:

  • Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. působí v Polsku, kde nakupuje a distribuuje elektrickou energii. Je vlastníkem trafostanice 110/6 kV Pogwizdów, která dodává elektrickou energii s napětím 110 kV do jednotky oddělené od českého elektroenergetického systému. Tuto jednotku využívají dva černouhelné doly patřící největší uhelné společnosti v České republice OKD. Více infromací na www.veoliapowerline.pl

rozvodna

Klíčové údaje za rok 2021

  • Obrat: 567 mil. Kč
  • Počet zaměstnanců: 140
  • Prodej tepla: 414 TJ
  • Prodej chladu: 13 TJ
  • Distribuce elektřiny: 377 GWh
  • Prodej dusíku: 3 mil. Nm3
  • Prodej stlačeného vzduchu: 425 mil. Nm3

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021
VZ_VPS_CZ_2021.pdf
Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020 CZ

Výroční zpráva 2020 EN

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva Veolia Průmyslové služby ČR 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva Dalkia Industry CZ 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva Dalkia Industry CZ 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva Dalkia Industry CZ 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva Dalkia Industry CZ 2010