Činnost skupiny Veolia je ze své podstaty spjata se životním prostředím, proto Veolia řadí environmentální oblast mezi své priority v rámci CSR strategie a snaží se minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí.
Priroda

BIODIVERZITA
Ochrana a obnova biodiverzity (přírodní rozmanitosti) je jedním z devíti klíčových závazků udržitelnosti, které přijalo nejvyšší vedení skupiny Veolia. Společnosti skupiny Veolia se ochranou životního prostředí a podporou rozmanitosti přírodních druhů zabývají již několik let. Zaměřují se především na monitoring a vyhodnocování vlivu naší činnosti na místní ekosystémy a implementaci opatření pro zachování biodiverzity a podpory ekosystémových služeb. Veolia spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) na zvýšení přírodní rozmanitosti v provozovaných areálech. Odstraňuje překážky a nebezpečné prvky pro zvířata, buduje napajedla, instaluje budky pro ptáky, dutiny pro hmyz nebo upravuje systém údržby travních ploch.
Neméně důležitou součástí činnosti je také informovat, školit a zvyšovat povědomí zaměstnanců a veřejnosti v oblasti biodiverzity.
www.biodiverzita-veolia.cz
BIOMASA
Veolia Energie neustále zvyšuje podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména biomasy, která představuje strategické palivo budoucnosti. Výroba zelené energie má kromě příznivého vlivu na životní prostředí také pozitivní dopad na ceny tepla i elektřiny a také na místní zaměstnanost.
Nejvýznamnějším zdrojem biomasy je především zelená štěpka vznikající při zpracování dřevní hmoty během těžby dřeva, dále různé zbytky rostlin ze zemědělské a potravinářské výroby, jako jsou obilné otruby, zbytky z lisování olejnatých semen, peletky ze slámy apod.
Veolia Energie začala spalovat biomasu v roce 2003 v teplárně Krnov a postupně se přidaly další zdroje.
Veolia v současné době provozuje celkem 8 zdrojů na biomasu, například v Mariánských Lázních, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Krnově či Vlašimi.
KOGENERACE
Důležitým pilířem firemní strategie je kombinovaná výroba tepla a elektřiny neboli kogenerace, která je mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí než oddělená výroba, protože umožňuje zvýšit účinnost zařízení a ušetřit velké množství paliva (až 40 %). Produkce emisí je tak výrazně nižší. V kombinované výrobě tepla a elektřiny je Veolia Energie jedničkou v České republice.
INOVACE
Svět a jeho sedm miliard lidí čelí velkým výzvám budoucnosti. V rámci úsilí o poskytnutí udržitelných odpovědí na tyto výzvy a zachování křehké rovnováhy planety vyvíjí Veolia inovativní technologie, vytváří alternativní řešení a navrhuje účinné způsoby využití zdrojů na podporu souladu se životním prostředím. Celosvětovým projektem skupiny Veolia na podporu inovací je projekt IDEO. Zaměstnanci mají možnost navrhnout inovaci týkající se jakékoli činnosti nebo pracovního procesu firmy. Jejich projekty přinesly od roku 2008 zlepšení pracovních postupů zejména z oblasti provozu a roční úspory se pohybují v řádech milionů korun.

Skupina Veolia se také celosvětově věnuje zavádění technologií SMART. Sítě SMART (tzv. SMART grids) jsou silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, a to v místním i globálním měřítku. Jejich principem je interaktivní obousměrná komunikace o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie mezi výrobními zdroji a spotřebiteli nebo přímo spotřebiči. Síť umožňuje v reálném čase sdílet informace o zatížení, kvalitě dodávky či jejím přerušení. Dovoluje zákazníkům efektivně řídit spotřebu, například spouštět ohřev vody, praní prádla či dobíjení baterií v době s přebytkem výrobní kapacity. Skupina Veolia v České republice zavádí například SMART metering – chytré odečty fakturačních měřidel, nebo SWIM – plně integrovaný dispečink Pražských vodovodů a kanalizací.