Management

Statutární ředitel Ing. Kamil Vrbka
Obchodní ředitel Ing. Martin Kolek
Vedoucí útvaru ISŘ, Závodní Ing. Lumír Baum

Správní rada

Předseda správní rady  Ing. Kamil Vrbka
Člen správní rady Ing. Pavel Luňáček
Člen správní rady Jakub Tobola, MSc.