Zajišťujeme výrobu a dodávky energií pro průmyslové zákazníky:

> VÝROBA A DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE

> VÝROBA A DISTRIBUCE TEPLA, CHLADU A TEPLÉ VODY

> VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU A DUSÍKU

Free cooling

> Tyto utility dodáváme převážně do OKD, a.s., DIAMO, s.p. a Veolia Energie ČR, a.s.
> Provozujeme zařízení na výrobu tepla, chladu, dusíku a stlačeného vzduchu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
> Prostřednictvím středisek na lokalitách Přerov, Staříč, Darkov, ČSM, Lazy, ČSA a Doubrava provozujeme tepelné zdroje na 5 lokalitách a tlakovzdušné zdroje na 3 lokalitách.