Dodávka a distribuce elektrické energie je zajišťována i pro další konečné zákazníky připojené k lokální distribuční soustavě Veolia Průmyslové služby ČR.

Stozar 925x300

Činnosti související s distribucí elektřiny:

> PROVOZ ENERGETICKÉHO DISPEČINKU Veolia Průmyslové služby ČR
> PROVOZ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
(cca 150 km vedení VVN, VN na 53 vymezených územích)
> MĚŘENÍ
> VYHODNOCOVÁNÍ FAKTURAČNÍCH DAT koncových zákazníků
> VIZUALIZACE FAKTURAČNÍCH DAT v rámci internetových služeb
> OBCHODNÍ ČINNOSTI související s distribucí elektřiny
> DOHLÍŽENÍ NA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ
a u OKD vyplývající z udělení licence na distribuci elektřiny pro společnost Veolia Průmyslové služby ČR