Skupina Veolia je odhodlána současný a budoucí svět proměnit v udržitelnější místo. Jejím cílem je zajistit světu potřebné zdroje pomocí návrhu a realizace řešení umožňujících rozvoj přístupu ke zdrojům, jejich zachování a obnově.

Aby dokázala v tomto úkolu obstát, prošla skupina zásadní proměnou, jejímž výsledkem jsou nové ambice a motto, které zároveň představuje závazek: „Pečujeme o světové zdroje“. Veolia má na to, aby prostřednictvím reálných výsledků prokázala svoji společenskou odpovědnost a závazky v oblasti udržitelnosti. Tyto závazky mají za cíl chránit životní prostředí a umožňovat lidský rozvoj našich klientů i nás samotných. Proto se skupina rozhodla formulovat a vyhlásit devět klíčových závazků ve třech hlavních oblastech. Ke každému z těchto závazků jsou definovány konkrétní cíle k dosažení v roce 2020.

Naše závazky pro péči o světové zdroje

1. Udržitelné řízení přírodních zdrojů prostřednictvím podpory cirkulární ekonomiky

2. Zapojení do boje se změnou klimatu

3. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti

priroda Turkov (foto MA)

Naše závazky pro péči o regionální zdroje

4. Budování nových modelů vztahů a tvorby hodnot společně se zainteresovanými stranami

5. Zapojení do místního rozvoje

6. Poskytování a udržování základních služeb nezbytných pro zdraví a rozvoj populace

PHA (foto MA)

Naše závazky k zaměstnancům

7. Záruka zdravého a bezpečného pracovního prostředí

8. Podpora profesního rozvoje a angažovanosti každého zaměstnance

9. Záruka respektování diverzit a základních lidských a společenských práv v rámci firmy

zamestnanci ETB