Energie pro průmysl

Pro těžbu uhlí v dolech patřících největší těžební společnosti v České republice OKD zajišťujeme:

>  VÝROBA, DODÁVKA A DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE 

>  VÝROBA TEPLA A TEPLÉ VODY

>  VÝROBA CHLADU

>  VÝROBA DUSÍKU

>  VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU

 

 

> Tyto utility dodáváme OKD do předávacích míst, která se nacházejí na povrchu.

> Objem dodávek stlačeného vzduchu řadí Veolii Průmyslové služby ČR mezi nejvýznamnější dodavatele této komodity na světě.

> Provozujeme zařízení na výrobu tepla, chladu, dusíku a stlačeného vzduchu určeného zejména pro doly v Moravskoslezském kraji.

> Prostřednictvím středisek na dolech Paskov, Darkov, ČSM a Karviná provozujeme tepelné zdroje na 6 lokalitách a tlakovzdušné zdroje na 9 lokalitách.