Organizační struktura

Management

Statutární ředitel  Ing. Kamil Vrbka
Obchodní ředitel Ing. Martin Kolek
Vedoucí útvaru ISŘ, Závodní  Ing. Lumír Baum

 

 

 

 

 

 

Statutární ředitel

Ing. Kamil Vrbka

 

Správní rada

Předseda správní rady Ing. Kamil Vrbka
Člen správní rady Ing. Pavel Míčka
Člen správní rady Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, Ph.D.