Dokumenty ke stažení

Podklady pro připojení zákazníka k lokální distribuční soustavě společnosti Veolia Průmyslové služby ČR


Žádost o připojení podnikatelského subjektu na napěťové hladině VN
Velikost - 178.5 KB


Žádost o připojení podnikatelského subjektu na napěťové hladině NN
Velikost - 182.5 KB


Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě
Velikost - 209 KB


Žádost o připojení domácnosti na napěťové hladině NN
Velikost - 185 KB


Žádost o ukončení připojení z lokální distribuční soustavy
Velikost - 115 KB


Žádost o připojení podnikatelského subjektu na napěťové hladině NN pro topný spotřebič
Velikost - 188.5 KB

 

Ceník služeb Veolia Průmyslové služby ČR


Ceník služeb VPS
Velikost - 590.68 KB

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR


Připojovací podmínky pro NN na provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR
Velikost - 1.49 MB


Připojovací podmínky pro VN na provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR
Velikost - 1006.05 KB


Pravidla provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR
Velikost - 10.03 MB


TIČR- oprávnění k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení u Veolia Průmyslové služby ČR
Velikost - 949.23 KB


Havarijní plán provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR
Velikost - 652.17 KB

Konzultační proces - projednání návrhu na implementaci Nařízení komise EU 2016/1388, 2016/1447 a seznámení s Nařízením komise EU 2016/631 uplatněného v PPLDS VPS ČR.

 


IMPLEMENTACE_NAŘÍZENÍ_KOMISE_2016_1447_VPSCR
Velikost - 1.31 MB

 


IMPLEMENTACE_NAŘÍZENÍ_KOMISE_2016_1388_VPSCR
Velikost - 602.49 KB

Volná kapacita lokální distribuční soustavy společnosti Veolia průmyslové služby ČR


Volná kapacita LDS Veolia Průmyslové služby ČR
Velikost - 135.5 KB

Program odstávek lokální distribuční soustavy rozvoden společnosti Veolia Průmyslové služby ČR


Plán odstávek pro zákazníky připojených na VN a NN
Velikost - 421.92 KB

Dosahovaná úroveň kvality Distribuce elektřiny Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Základní informace o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb Veolia Průmyslové služby ČR


DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2018
Velikost - 797.67 KB


DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2017
Velikost - 461.24 KB


DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2016
Velikost - 447.46 KB


DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2015
Velikost - 421.64 KB


DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2019
Velikost - 452.29 KB


DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2020
Velikost - 289.08 KB


DOSAHOVANÁ ÚROVEŇ KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY 2021
Velikost - 801.51 KB

Sdělení k rozvoji lokální distribuční soustavy u společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a. s.


Sdělení-rozvoj-LDS-VPS-2018
Velikost - 72.01 KB


Sdělení-rozvoj-LDS-VPS-2019
Velikost - 528.99 KB


Sdělení-rozvoj-LDS-VPS-2020
Velikost - 441.09 KB


Sdělení-rozvoj-LDS-VPS-2021
Velikost - 441 KB

 

Sdělení o kvalitě oprav distribuční soustavy u společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a. s.


Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS VPS 2018 ERÚ
Velikost - 887.66 KB


Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS VPS 2017 ERÚ
Velikost - 815.8 KB


Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS VPS 2017 MPO
Velikost - 812.25 KB


Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS VPS 2018 MPO
Velikost - 892.67 KB


Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS VPS 2019 ERÚ
Velikost - 879.42 KB


Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS VPS 2019 MPO
Velikost - 883.41 KB


Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS VPS 2020 MPO
Velikost - 1.4 MB


Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení LDS VPS 2020 ERÚ
Velikost - 1.41 MB